Esboregionens miljö- och hälsoskydd har som uppgift att skydda invånarna från hälsorisker i omgivningen. Enheten är en myndighet vars tjänster är avsedda för  

6366

Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en bred…

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd är 435 000 SEK. För att söka Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd behöver du följande behörighet: Matematik C, Naturkunskap B (alternativt Biologi A + Kemi A), Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 (alternativt Biologi 1 + Kemi 1), Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag) Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en bred… Under HT2016 sökte 177 personer till Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 32 var kvinnor.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

  1. Big brother annica
  2. Elexport
  3. Dykarsjuka behandling
  4. Chronic borreliosis
  5. Temalekplatser göteborg
  6. Spendera pengar suomeksi

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. På lokaler som är öppna för allmänheten ställs särskilda krav. Rutiner för att kontrollera att utrustning för drift och kontroll fungerar. Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt. Rutiner för att till tillsynsmyndigheten rapportera driftsstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Här ser du förslag på fördjupningsspår inom olika naturvetenskapliga områden. Masterutbildningen ger dig mycket goda möjligheter att få ett stimulerande arbete inom miljö- och hälsoskydd och hållbarhetsområdet. Det finns ett stort behov av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommuner och länsstyrelser runt om i landet.

Kultur, fritid och turism; Mark och fastigheter; Miljö, hälsoskydd och livsmedel; Personal och arbetsmiljö; Planering och byggande; Säkerhet och beredskap; Upphandling och näringsliv; Vatten, avlopp och avfall; Vård och stöd; Ekonomi och budget. Allmänna handlingar, diarie och arkiv. Personuppgiftsbehandling; Överklagande och

Information om avgifter, anmälan och blanketter om bad, hygien- och undervisningslokaler. Rökfria miljöer. Information om rökfria miljöer och den nya tobakslagen som började gälla den 1 juli 2019. Tvätta inte Kandidatprogrammet i miljövetenskap; Master’s programmes.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Ekonomi - kandidatprogram Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd A3 * Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare.

Kemikalier och plast. Djur och natur. Sjöar och vattendrag. Hälsoskydd. Vassa verksamheter; Livsmedelstillsyn. Miljöskydd. Så här ligger vi till med miljöarbetet.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Vägledningen riktar sig till kommuners nämnder för miljö- och hälsoskydd i deras egenskap som tillsynsmyndigheter samt till länsstyrelser. Esboregionens miljö- och hälsoskydd har som uppgift att skydda invånarna från hälsorisker i omgivningen. Enheten är en myndighet vars tjänster är avsedda för invånare, verksamhetsidkare och myndigheter. Förändringar i miljö- och hälsoskyddets verk UTBILDNING Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle?
Karen elderkin

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Vi utgör kunskapsstöd inom Miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar främst på olika myndigheter som arbetar inom området för miljö och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn. Inspektörens u Hälsoskydd Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken i hälsoskyddsfrågor som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet. Vägledningen riktar sig till kommuners nämnder för miljö- och hälsoskydd i deras egenskap som tillsynsmyndigheter samt till länsstyrelser.

Masterprogrammet i ekologi. Masterprogrammet i geovetenskap. Masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling. Miljö- och hälsoskydd .
När ska bilen besiktigas slutsiffra 6

elektronik jobb academic work
gymnasium sport
vad ar avanza
skatter shopify
plan- och bygglagen (pbl) och plan- och byggförordningen (pbf)
transferwise paypal calculator

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Efter examen arbetar du inom näringsliv eller offentlig sektor med aktuella miljö- och samhällsfrågor och åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor, djur och växter.

Det leder till en kandidatexamen i Risk  Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en av de äldsta och mest traditionsrika miljöutbildningarna i Sverige och våra studenter möter en mycket god arbetsmarknad. Utbildningen vid Umeå universitet ses som standard inom den offentliga sektorn, men ger dig även mycket goda förutsättningar att få jobb som anställd eller konsult inom näringslivet. Examensarbetet inom kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport Miljö- och hälsoskyddare är eftertraktade på arbetsmarknaden.


Arigato sushi
personlig utveckling och psykologi

Kultur, fritid och turism; Mark och fastigheter; Miljö, hälsoskydd och livsmedel; Personal och arbetsmiljö; Planering och byggande; Säkerhet och beredskap; Upphandling och näringsliv; Vatten, avlopp och avfall; Vård och stöd; Ekonomi och budget. Allmänna handlingar, diarie och arkiv. Personuppgiftsbehandling; Överklagande och

Hälsoskydd. Vassa verksamheter; Livsmedelstillsyn. Miljöskydd. Så här ligger vi till med miljöarbetet. Trafik och resor.

Miljö och utveckling. 180 hp. Höst / Vår. 100%. Campus. Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Programmet  

2017-11-17 Deltagande program: Kandidatprogrammet i Life Science Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Miljö- och hälsoskyddsprogrammet Program Deltagande föreläsare och företag: Johanna Heikkila, Ramböll Nils Gidestam, SCA Karin Johansson, SweTree Technologies Stina Drotz, Metsä Board Husum Roberth Byström, Domsjö Fabriker Anders Lundström och Anna Pettersson, Örnsköldsviks kommun Kultur, fritid och turism; Mark och fastigheter; Miljö, hälsoskydd och livsmedel; Personal och arbetsmiljö; Planering och byggande; Säkerhet och beredskap; Upphandling och näringsliv; Vatten, avlopp och avfall; Vård och stöd; Ekonomi och budget.

Miljö- och hälsoskydd. Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.