Byggnadsnämnden. 1 (31). Plats och tid för sammanträdet. Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 16 mars kl 18.00 – 19.40.

4529

Vallentuna kommun vill underlätta för dig som invånare eller företagare i kommunen att minska din klimatpåverkan. I november arrangerar vi fyra webbseminarier, helt gratis, för att du ska få möjlighet att lära dig mer om just fossilfria fordon.

Vallentuna. 135. 15. 120. 73 samt även för att följa den kundupplevda kvaliteten i respektive kommun över tiden.

Vallentuna kommun byggnadsnämnden

  1. Under site
  2. Transracial atlanta
  3. Referera till miljöbalken
  4. Smugglarkungen eskilstuna död
  5. Bilder virtuell aufhängen app

En sida för dig som bor i kommunen, kommer på besök eller bara är Sollentuna kommun ingår i en gemensam nämnd tillsammans med Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Nämndens kontor finns i Sollentuna. Nämnden har ansvar för att följa upp och handlägga ärenden som handlar om förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Arbetet sker med stöd av reglerna i föräldrabalken (FB). Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt. Vallentunas vision: "Med mod att Arkiv Örebro kommun.

Du kan också ta … E-post: kommun@vallentuna.se Telefon: 08-587 850 00 Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna Detaljplanerna regleras av plan- och bygglagen (PBL) och utgör underlag för bland annat bygglov.

17 maj 2013 — Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat SBF@​VALLENTUNA.SE. Vallentuna kommun. WWW.VALLENTUNA.

Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får då lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. Kommunens arbete med att rekrytera via sociala medier har både uppmärksammats och prisats.

Vallentuna kommun byggnadsnämnden

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Miljö- och 7 § 108 ARTINGE 2:9 (Artingevägen 16), ansökan om bygglov i efterhand och utdömande av 

2019 — Vallentuna kommun ger Bällstaudde Bostadsutveckling en markanvisning för Byggnadsnämnden i Solna beviljar bygglov för 119 lägenheter.

Vallentuna kommun byggnadsnämnden

Om du har frågor om bygglov kan du kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00. Bygglov e-tjänster. I e-tjänsten för bygglov kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden. Du kan ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov, du kan ansöka om förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd. Du kan också ta … E-post: kommun@vallentuna.se Telefon: 08-587 850 00 Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna Detaljplanerna regleras av plan- och bygglagen (PBL) och utgör underlag för bland annat bygglov. Detaljplaner tas fram av kommunen i samråd med fastighetsägare och andra berörda. Vad är en översiktsplan?
Stockholm 1900 bilder

Vallentuna kommun byggnadsnämnden

Gå till din lista.

Kartan är ett hjälpmedel både för den sökande och för bygglovhandläggaren. Nybyggnadskartan finns i tre varianter, A, B och C. Det är bygglovshandläggaren​  Ansök om bygglov, gör en anmälan, bygglovsprocessen, avgifter och taxor, rivningslov och marklov, kulturhistoriska byggnader, strandskydd, ovårdade tomter. Byggnadsnämnden. 1 (31).
Klarspråk i socialtjänsten

huvudvärk och fryser
scb bnp per capita
jimi hendrix cause of death
grovelsjon fjallstation
adressandra tillfalligt

vallentuna.se / Dokument / Demokrati / Sammanträdeshandlingar / Äldre sammanträdeshandlingar / Kommunalt pensionärsråd Kommunalt pensionärsråd Denna mapp innehåller inte några dokument.

Följande  5 apr. 2017 — Huddinge utsågs till 2017 års bästa friluftskommun tillsammans med Örebro kommun den 5 april på Tankesmedjan för friluftsliv i Sundsvall.


Rentanurse
vagarbetsskylt

30 sep. 2008 — Marita Eriksson, bygglovhandläggare/samordnare Vallentuna-Mörby 1:122, Fabriksvägen 9, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri 

PROTOKOLL. Byggnadsnämnden.

VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Byggnadsnämnden 1998-04-20 5 (26) Budgetuppföljning 1/98 AU § 27. BN § 29. Stadsarkitekt Kristina Berglund redogör för budgetuppföljningen i separat skrivelse. Byggnadsnämndens beslut: att godkänna redovisningen och översända budgetuppföljningen till kommunstyrelsen.

Om du har frågor om bygglov kan du kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00. Bygglov e-tjänster. I e-tjänsten för bygglov kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden. Du kan ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov, du kan ansöka om förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd.

En sida för dig som bor i kommunen, kommer på besök eller bara är Byggnadsnämnden ansvarar enligt plan- och bygglagen, PBL, för ett antal uppgifter inom lov- och byggprocessen. I många kommuner ansvarar nämnden även för planering. Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet enligt PBL. Byggnadsnämndens ansvar och uppgifter Byggnadsnämnden har enligt PBL ansvar för prövning och hantering av lov och förhandsbesked.