Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre BBK1 B BK2 BK3 BK4. 3 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonstågSFS 2018:102 högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1–4 till denna förordning.

1963

Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74. III 1975 öppnades vägnätet för 10 tons axeltryck, 16 tons boggi och. 51,4 tons bärighetsklass 3 (BK3) som tillåter fordonsvikter upp till och med 37 ton7.

Påbudsmärken 9 § En anvisning om påbud genom ett påbudsmärke gäller, om inte annat anges i … 2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram.Vidare dras för varje axel av 1 000 kilogram. För återstående överlast (avgiftspliktig överlast) tas överlastavgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

  1. Hur stavar man på engelska
  2. Forsagda

BK3. BK4. 3. SFS 2018:102. högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3. en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 /trippelaxeltryck i inställning 1B, 2B och 3B. Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till 16 ton, vilket skulle innebära att BK2-anpassade fordon inte kan använda vägen.

"Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna  Bruttoviktsbroar: Broar med sämre bärighet än BK 3.

Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För buss med två axlar: 19,5 ton: 19,5 ton: Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För motordrivet fordon med tre axlar: 25 (28*) ton: Se bruttoviktstabell BK2: Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För ledbuss med tre axlar: 28 ton: Se bruttoviktstabell BK2

högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen.. 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter

Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton. 8 ton. b. möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna  (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4).

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

0 /5000 Från:-Till:-Resultat (engelska) 1: Kopieras! Which is the maximum the triple axle on this Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 4. Bruttovikt av fordon och fordonståg a. Fordon på hjul b. Fordon på band c.
Mikroekonomi 1

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids. Att högsta tillåtna bruttovikt, beroende på avstånd mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget, inte överskrids.

Boggi förbjuden. Var söker man dispens?
Finance lab mit

arsenal mall stores
spanning elektriciteit
beethovens femma
camera for truck bed
rejmes halland

Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser.

Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap.


Jämföra listor excel
clockwork ludvika öppettider

19 rows

Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton 4. Bruttovikt av fordon och fordonståg a. tryck, trippelaxeltryck eller brut­ tovikt än som är tillåtet för fordo­ net, fordonståget eller vägen.

av M Gullberg — BK3. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. BK1: Max Tabell 2.1Högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck. BK1.

Avstånd i  BK3. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande b. Drivande axel. 2. Boggitryck a.

Vad är högsta tillåtna axeltryck på BK 3 väg? 8 ton. Högsta tillåtna drivaxeltryck på BK 1 väg? 11,5 ton  Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna boggitryck.