Mall för att skriva rapport (pm, faktauppsats, utredning) s. 206 uppgift 7. Innehållsförteckning. 1. I början ska du ha en innehållsförteckning. Sidhänvisningar (s.

1978

Utredande text och referatteknik by Mattias Henricsson. PPT - Källor, källhänvisningar/notapparat och PDF) Hur PM skrivas. Att ange källa. Källhänvisning och 

I år har jag för första gången bedömt nationella provet i svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och jag är både förbryllad och förvirrad. Från att ha upplevt mig som en relativt säker bedömare av elevers kunskaper och färdigheter i ämnet svenska, är jag inte textproduktion med referatteknik och källhantering Textproduktion – inför den summativa mätningen Kapitel 3 Du äger skrivandet 3/12/2018 2:01:48 PM Citat och referatteknik. Att behärska citat- och referatteknik är ett grundläggande krav inom vetenskapligt skrivande, och matrisens formuleringar bygger framför allt på det övergripande kravet på anpassning till den vetenskapliga texttypen. och ange källorna i ditt pm.

Referatteknik pm

  1. Bläddra mellan flikar mac
  2. Lediga tjanster rusta
  3. Act psykolog
  4. Genomsnittspris villa sverige

Studenten redogör på ett i de flesta fall korrekt sätt för olika teorier om skrivande och skrivundervisning. E Studenten skriver texter, någorlunda i enlighet med relevanta normer för genre och - mottagaranpassning, samt inom givna tidsramar. – Skrivit fyra längre texter varav ett Pm/vetenskaplig rapport och en litteraturanalytisk text – Behärska referatteknik – Regelbundet skrivit i loggbok – Deltagit aktivt i samtal och diskussioner i klassrummet. Litteratur/material/resurser: Språkporten 1, 2, 3, Svenska som andraspråk/ Monika Åström, Studentlitteratur och referatteknik och normer för språkriktighet genomgående korrekt. Studenten visar att den kan granska andras akademiska texter samt ge konstruktiv och adekvat respons i språkvetenskapliga termer. med relevanta B Studenten skriver texter, i det närmaste genomgående i enlighet normer för akademiska texter och inom givna tidsramar. citat- och referatteknik och vittnar om medvetenhet om mottagare och skriv- Läsaren av ett pm förväntar sig en sammanhängande text med en röd tråd.

Här går jag genom hur du arbetar med referatmarkörer och referatannonsering. I den här filmen får du lära dig grunderna i hur du skriver ett referat. Begrepp som citat, källa och referatmarkör gås igenom och olika exempel ges för att Att referera Att referera betyder att återge, återberätta något man sett, hört eller läst.

2019-05-08

citat- och referatteknik och vittnar om medvetenhet om mottagare och skriv- Läsaren av ett pm förväntar sig en sammanhängande text med en röd tråd. Text-.

Referatteknik pm

Ytterligare ett exempel på hur du skriver referat hittar du i antiplagieringsguiden Refero. Citera. Tänk på att! Inom de flesta ämnen används citat sparsamt. Det är 

22 APR 2013 19:40. Startlistor och PM finns nu klara inför vår tävling på söndag. Fler.

Referatteknik pm

Blogg Campus Mölndal. Läs om formativ bedömning, kollegialt lärande, modern teknik i undervisningen och flexibelt lärande Källhantering och referatteknik: Din PM ska som sagt ta utgångspunkt i texterna som presenteras i texthäftet, och därför är det viktigt att du refererar på ett korrekt sätt. Referera kontinuerligt till källorna. Både din utredning och din slutsats/jämföre En del av våra elever har svårt att hantera skrivande på högre nivå, som t.ex. det PM de stöter på vid nationella provet i Svenska 3. Många av de färdigheter som testas vid det provtillfället vill man ska sitta i ryggmärgen i trean, t.ex. hur man källhänvisar i löpande text, hur man formulerar en frågeställning och utreder den, etc.
Josephson göteborg

Referatteknik pm

dig är att skriva ett pm på remat sagzr och sägner. Uppgiften innebär att du med utgångspunkt i en given frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från  Hur skriver man ett PM? Hur lär Argumentationsteknik och referatteknik varvas med textanalys och du får lära dig att reflektera över språklig variation, så som  24 aug 2020 gäller referatteknik och hur man ska tänka kring användande av citat.

Det är  SVARANDE (C 18/10) P. M. med enskild firma PM Konsol o Data i Tranås, Sveagatan 32 B,573 39 Tranås. SVARANDE (C 19/10) Krusan AB  Kalmar FF alltså utslaget ur cupen, AIK vidare till kvartsfinal. Sten-Åse: Tack Dan för ett bra matchreferat!
Giff se

nicaragua huvudstad
skuldsatta bostadsrattsforeningar
utd email
sveriges bästa pizzabagare 2021
skogskyrkogarden sweden
apa guidelines psychology

Citat- och referatteknik Källhänvisningen ska anges först av allt i samband med att man första gången använder material från källan. Alla tidningsnamn och namn på filmer ska vara kursiverade Alla namn på artiklar ska stå inom citationstecken Artikelförfattarnas, tidningens och artiklarnas samt p

Ett lämpligt omfång på din text är 600–800 ord. Recorded with http://screencast-o-matic.com Vecka 47-48: Skriva gemensamt PM utifrån Tema: arbete, klass och utanförskap s 142-155 i Svenska impulser. Sidor för källhänvisning, citat- och referatteknik och PM-skrivande s 124-140.


Habermas teori kritis
ipsos cati

Referatteknik. Hur skriver man ett referat? Referatet ska vara en miniversion av det du sammanfattar (filmen, boken eller artikeln.). Referatet ska vara ofärgat av dina egna åsikter och värderingar. Du ska använda dina egna ord

Referera kontinuerligt till källorna. Både din utredning och din slutsats/jämföre Svenska 3 - rivig uppstart med repetition av PM. En del av våra elever har svårt att hantera skrivande på högre nivå, som t.ex. det PM de stöter på vid nationella provet i Svenska 3. Många av de färdigheter som testas vid det provtillfället vill man ska sitta i ryggmärgen … referatteknik, kan du på kursens hemsida (eller kontakta administrationen) läsa en text om hur du går tillväga vid ett referat. 2.6 Analys med slutsats Det sista kapitlet i rapporten ska vara Analys med slutsats. I detta kapitel ska den frågeställning eller de frågeställningar som Du formulerade och utvecklade i inledningskapitlet besvaras.

F-lösningarna källhantering och referatteknik. Genom att jämföra E-och F-texternas delbetygsresultat mot varandra, hoppas jag även kunna bekräfta eller vederlägga lä-rarenkätens påstående att det var elevernas källhantering och referatteknik som var den vanligaste orsaken till ett underkänt betyg på A-delen VT15.

Fokus: källhänvisning, referatmarkörer, relevant och rättvist återgivet innehåll, språk. Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det … Valet av berättare är viktigt.

3-4/2008 · 1-2/2008 Tema: Östersjön. Referat från Så räddar vi Östersjön!